ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN!

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19

E-mail:vmtsz@citromail.hu,

Bankszámlaszám:OTP BANK NYRT. 11748007-20138949

MEGHÍVÓ

A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE

IDŐPONT: 2019.01.19. szombat 09.00 óra

HELYSZÍN: Veszprém Wartha Vince u. 3. I. emelet tanácsterem

RÉSZTVEVŐK:

 1. A küldöttgyűlést a tagszervezetek egy-egy érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező választott küldöttje, valamint az elnökség három tagja alkotja. A küldötteket a tagszervezetek saját szabályozásuk szerint választják meg és hívják vissza.(MTSZ érvényesség 2019.03.31.)
 1. A küldöttgyűlés nyilvános, azon tanácskozási joggal a pártoló tagok, megfigyelőként bárki részt vehet.
 1. A szakosztályi túravezetők és az egyéni értékelési pályázaton résztvevők jelenléte segíti a szövetségi munkát, ezért részvételük javasolt.

PROGRAM: 

09.00-09.30-ig   Beérkezés, regisztráció, a helyek elfoglalása

09.30-10.30-ig     A Küldöttgyűlés  I. része

10.30-11.00-ig     Szünet

11.00-12.45-ig     A Küldöttgyűlés  II. része Választás

JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:

 1. A VMTSZ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 2. A VMTSZ 2019. évi tevékenységének ismertetése, elfogadása
 3. A VMTSZ 2019. évi költségvetés ismertetése, elfogadása
 4. Értékelés:
  • Az egyéni túrázói teljesítmények értékelése
  • A természetjáró tagszervezetek 2018. évi munkájának értékelése
  • Elismerések, kitüntetések

SZÜNET

 1. A VMTSZ vezető tisztségviselőinek megválasztása
 2. Vegyes ügyek (tagsági díj, bizottságok, egyéb )

A tagszervezet joga

 • Napirendi javaslatot tehet a küldöttgyűlés előkészítése során.
 • A meghívóban előzetesen közölt napirendhez csak írásban, a küldöttgyűlést megelőzően (2019.01.15.) az elnökséghez címezve lehet módosító javaslatokat tenni.

A Gazdasági beszámoló a közhasznúsági mellékletekkel együtt ismertetése és az Ellenőrző Bizottság beszámolója és elfogadása a következő küldöttgyűlésen (előre láthatólag 2019. május 21. kedd 16.30 Veszprém Wartha Vince u. 3. I.em tanácsterem) lesz!

SZERVEZÉSI FELADATOK: A dokumentációt a 2018.évi összesített önelszámolással együtt (túranapló, túrajelentések, igazolások, útvonal felújítások jegyzéke és a saját turista rendezvény jegyzőkönyve) 2019 január 08-ig beérkezve kérjük levélben beküldeni vagy személyesen behozni a fogadóórára. (VMTSZ Veszprém Wartha Vince u. 3.) Az egyéni teljesítmények adatlapjait szintén 2019.01.08-ig kell beküldeni. Kérjük a 2019.évi tagszervezeti díjat (2000 Ft) a mellékelt csekken vagy a fejlécben lévő számlára átutalni vagy a helyszínen készpénzben befizetni. „Ha a küldöttgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, az ülést el kell halasztani és 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az így összehívott ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.” A küldöttgyűlés újabb időpontja: 2019.01.22. kedd 16.30 óra.

A szervezésért felelős Mag Éva VMTSZ elnök, Karácson Sándor és Illána Erzsébet alelnökök.

A meghívó és az adatlapok e-mailben kerülnek elküldésre. Levélben csak december közepén postázzuk a meghívót.

Veszprém 2018.12.05.                                                                       Mag Éva VMTSZ elnök 

----------------------------------------0-----------------------------------------

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ)
8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3.  06-88/426211
Adószám: 18923126-1-19 Web-lap: http://www.vmtsz.fw.hu; E-mail:vmtsz@citromail.hu
Bankszámlaszám:11748007-20138949, Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25
1. ró térítésekből történt. Lehetőségünk van a megyei tagszervezetek által szervezett
teljesítménytúrák költségeihez is hozzájárulni. Így 100-100 db kitűző kifizetését biztosítjuk
eseményenként.
2. A 2017.évbenmegrendezésre kerülő VMTSZ programok:
 Kiemelkedett a Megyei Természetbarát Találkozó, amelyet az elmúlt felújításra került
turistajelzés mellett a veszprémfajszi játszótéren tartottunk márciusban. Itt kerültek
átadásra a minősítési teljesítések is. Az eseményről a Veszprém Megyei Napló
oldalain beszámolt ezüst jelvényes túravezetőnk Jákói Bernadett. Törekszünk arra,
hogy a találkozók turisztikailag kevésbé ismert helyen kerüljnek megrendezésre.
Ajkáról 2, Balatonfüredről 1 és Veszprémből 2 tagszervezet túrázói vettek részt kb.
100-an. A környék településeiről készült turistatotó kitöltése és a nyeremények
átvétele után.
 A Cuha-völgyi Bakonyvasút (11. számú vasútvonal) megmaradásáért télen és ősszel
szerveztünk teljesítménytúrát a győri természetjárók aktív segítségével. Ebben a
rendezésben a VMTSZ elnöksége és az az Ajkai Kórház Se túravezetői voltak a
lebonyolítók. A téli programon Eplényből Zircig 254 fő a 15-km-es szakaszon és a
27km-es távon 207 fő vett részt. Az őszi teljesítménytúra Veszprémvarsánytól Vinyéig
tartott. A rendezőség ugyan az volt, mint télen. A résztvevők száma 150 fő. Mind a
két rendezésnél a nevezési díjban benne volt egy vasúti jegy, amit a résztvevők a rajt
és cél közötti utazásra használhattak fel. ezzel segítjük a vasútvonal megmaradását. A
MÁV ezeken a napokon több kocsival járatta a szerelvényeit.
 Az MTSZ által szervezett Természetjárók Napján minden évben részt veszünk. Ezzel
lehetőséget biztosítunk tagszervezeteinknek, hogy kedvezményesen
csatlakozhassanak erre az eseményre. 48 fő volt részese a közös utazásnak. Ebben az
évben Csókakő várát látogattuk meg hazafelé útban.
 45 éve szűnt meg a Veszprém-alsóörsi vasútvonal. Októberben emléktúrával
elevenítettük fel az egykori nyomvonalon szervezett programon. Ebbe a programba
bekapcsolódott a veszprémi vasútállomás, a megyei múzeum és könyvtár valamint a
balatonalmádi kulturális központ és könyvtár. Egykori fotókból készült leporellókon
nézhették meg a kedvelt vasútvonal egyes épületeit, eseményeit. Káptalanfüreden
bekapcsolódott a helyi fürdőegylet is. Ez az emléktúra városi és hosszú szakaszból
állt. Összesen 206 fő nevezett. Ezen az emléktúrán nem volt nevezési díj. Az
emléklapot és a kitűzőt a VMTSZ saját költségvetéséből biztosította.
 Ajka-Veszprém városok természetjáróinak találkozója 1979 óta rendszeres program.
Ebben az évben a Bánd mellett található Széphegyi-hídnál gyűlt össze a kb. 80 fő az
két város szervezett túrázóiból. A turistautak felújítása most fejeződött be ezen a
területen, ezért arra is volt lehetőségük, hogy körbe járják a Miklóspál-hegyet és a
bándi várromot is a résztvevők. Itt is a településről készült totó kitöltése és az
ügyességi játék volt a feladat. A díjakat a szervezők biztosították.
 Külön eseményként iktattuk be a programba a Baranya megyei természetjárók
meghívására november végén a Rockenbauer Pál Emléktúrát Zengővárkonyba. Ezen
az eseményen 30 fő vett részt a megyei tagszervezetek képviselőiből. Az utazás
költségének 50 %-át a VMTSZ fedezte.
3. A VMTSZ meghirdette középfokú – Bronz jelvényes – túravezetői tanfolyamát gyalogos
szakágban, amelyen 20 fő vett részt. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) Oktatási Bizottság szabályzat alapján állítottuk össze a tematikát, de tömbösített formában
bonyolítottuk le. A szervezést én vállaltam, mivel nekem van vizsgaszervezői képesítésem.
(MTSZ 57) A térképismeret, kultúrtörténet, művészeti ismeretek, geológia, botanika,
elsősegélynyújtás és turista egészségtan a legfontosabbak, de az adminisztrációs feladatok
ellátása is nagyon fontos. Schofhauser Antal (Bronz jelvényes Tv.) térképismeret, Dukán
József geológus (Bronz jelvényes Tv.) és Horváth Csaba tanár (GPS Arany jelvényes Tv.)
segítette a felkészülést. A 2 napos programok Ajka-Csingerben 2x, majd Bakonyszentlászlón
és Szentantalfán voltak. Ezeken a településen vannak olyan turistaházak, ahol ennyi embert
el lehet helyezni és lehetőség van előadás megtartására is. Az elméleti előadások mellett
mindig volt gyakorló program is. Volt éjszakai túra, de a GPS használatáról halottak elméleti
előadást és gyakorlati oktatást is. A program 5 hónapig tartott. A vizsga júniusban volt,
amelynek Városlőd település adott helyet. (20 fő) A tanulmányi idő alatt a jelöltek
megismerték Veszprém megye egy-egy turisztikailag kevésbé ismert területét. Az oktatás és
a sikeres vizsga eredményeként az új tagszervezetünk (HATESZ) több képzett túravezetőt
nyert ezzel.
4. Sikeres jelzésfestő vizsgát tett 4 fő a megyéből. Közülük Karácson Sándor és Harkai Ferenc a
VMTSZ anyagi támogatásával végezte el a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
által szervezett tanfolyamot és a sikeres vizsgát tett Budapesten. Turistautak karbantartása a
tagszervezeteinknél dolgozó jelzésfestő vezetők irányításával zajlott. Pályázatot adtunk be a
VMTSZ keretében ebben az évben a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék elöregedett
jelzéseinek karbantartására. A jelzések felújításához szükséges anyagok egy részét a
tagszervezetek, más részét pedig a VMTSZ biztosította. A sablonokat az MTSZ térkép
albizottsága biztosította a felújításhoz. A felújítás az MTSZ által kiadott jelzésfestő útmutató
alapján történt. A megbízási díj terhére történt az utazás elszámolása is. Mivel ezek a
területek nem nagyon érhetők el közösségi közlekedéssel, ezért kiküldetésre gépkocsi
elszámolása történt meg. Ezt a VMTSZ megelőlegezte az útfestőknek. A felújított útvonal
ellenőrzése négy útvonal kivételével elfogadásra került. (94.9 km= 854100 Ft) A teljes
útszakasz felújításának irányítása és ellenőrzése az elnök feladata volt. (Mag Éva) Ez
fotódokumentációval kiegészített beszámolóval került beküldésre az MTSZ-be.
A pályázott összeg 15 %-a a VMTSZ költségeit fedezi. A további levonás az ellenőrzés, az
anyagbeszerzések és a közvetlen önkéntes munkatársak költségeinek elszámolása után szerződés
alapján kerül átutalásra az összeg megérkezése után.
Turistaút felújítást végeztek még a megyében a Mária Út Egyesület, Tapolca VSE természetjárói és az
Ösvénytaposó Baráti Társaság.
5. RÉSZVÉTEL A CIVIL MUNKÁBAN
 Tanácskozások:
MTSZ – Megyei vezetők tanácskozása Budapest Mag Éva és Karácson Sándor 2 alkalommal)
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség Zirc- Szövetségi tagság (Mag Éva 2 alkalommal)
Zala megye – Megyei vezetők tanácskozása –Nagykanizsa (Illána Erzsébet, Mag Éva, Karácson Sándor)
 Pályázati tevékenység
 Rendezvények támogatása
 Útvonal felújítások
MTSZ
 Pályázat a helyi jelegű túraútvonalak felújítására
 MTSZ – Közgyűlés (Karácson Sándor)
 Aranyjelvényes túravezetők Klúbja (Mag Éva, Karácson Sándor, Káldi Géza)
NEA-működési és szakmai pályázat- sikertelen. (3. és 4. várólistás)
TÁJFUTÁS: (Herend és Bridzs)
Kapcsolatot tartunk a megyei tájfutó szervezetekkel is. Különösen a Hajag térsége fontos, mert
ők a Verga Erdészettel már korábban is jó kapcsolatban voltak és részt vettek a tervezési munkában
is. Bánd térségében és a Kis-Bükkön felépített kilátó és környékének felújítása. (Megkezdve és
folytatás 2016-ban)
6. A TAGSZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA
2013-ban megváltozott az MTSZ felé az érvényesítés. A regisztrációt minden jogi személyiséggel
rendelkező szervezet közvetlenül intézte az óta. Akik kifejezték csatlakozási szándékukat a VMTSZ
felé, azok évi 500 Ft tagszervezeti tagdíjat fizettek. Van olyan tagszervezetünk, amelyik nem tagja az
MTSZ-nek (Pápai Ezüst nyíl, Bridzs) A többi tagszervezetekben folyó munka továbbra is ösztönzi a
túrákon résztvevőket, hogy egyéni tagságukat is tartsák meg, ill. újítsák meg. A korábbi években
folyamán 20 tagszervezetünk volt és két városi szövetség segítette a munkánkat. (Veszprém és Ajka)
2013-ban 12 tagszervezetünk volt. 2014-ben 14 egyesület csatlakozott hozzánk. Jelenleg 17
tagszervezetünk van.
7.KITÜNTETÉSEK:
1. Garbai Gábor
Bánki Donát TE Ajka MTSZ-Természetjárás Fejlesztéséért Bronz fokozat
2. Pajtli Sándor
Ajkai Kórház SE MTSZ-Természetjárás Fejlesztéséért Bronz fokozat
3. Pajtliné Kerti Mária
Ajkai Kórház SE MTSZ-Czárán Gyula Emlékérem
4. Jákói Bernadett
Bakony TE Veszprém Veszprémi Sporszövetség Szakszövetségi oklevél
5. Mag Éva
VMTSZ-Ajkai Kórház SE Tüskés Alapítvány – Tüskés Endre díj
8. MINŐSÍTÉSEK:
A 15 tagszervezet közül 5 csoportnál volt minősítés. A korábbi évekhez viszonyítva emelkedett a
sportjellegű túrázás. A bronz, ezüst és arany szint teljesítését a VMTSZ értékeli és ezért pontos
VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ)
8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3.  06-88/426211
Adószám: 18923126-1-19 Web-lap: http://www.vmtsz.fw.hu; E-mail:vmtsz@citromail.hu
Bankszámlaszám:11748007-20138949, Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25
összesítést tudtunk készíteni. A magasabb szint értékelését az MTSZ végzi és közvetlenül az egyesület
intézi. Azokról hiányos az információnk.
Minősítések:
Egyesület Bronz Ezüst Arany Érdemes Kiváló Össz:
Bánki Donát TE Ajka 9 6 7 3 3 28 fő
Bakony TE Veszprém 21 23 17 1 0 62 fő
Balatonfüredi TE 20 10 5 1 0 36 fő
Tapolca VSE Term SZo 4 2 0 0 0 6 fő
FutaPét TSE 2 0 0 0 0 2 fő
Összesen: 56 fő 41 fő 29 fő 5 fő 3 fő 134 fő
9.TÚRAMOZGALMAK:
TÚRAMOZGALOM NEVE TELJESÍTÉS DÍJAZÁS
Bakony-Balaton kerékpáros körtúra 1 fő kitűző
Balaton-felvidéki Kéktúra, gyalogos 91 fő kitűző
Közép-Dunántúli Pirostúra Veszprém megye 47 fő kitűző + oklevél
Országos Kéktúra Veszprém megyei szakasz 47 fő jelvény
Veszprém megye turistája 22 fő kitűző
Pannónia kerékpáros túra - teljes 1 fő kitűző + emléklap
Pannónia kerékpáros túra - szakaszok 1 fő kitűző
VESZPRÉM MEGYE BAKANCSOSA:
Somlainé Ferencsik
Erzsébet Bánki Te Ajka 70/2017-1
Somlai Tibor Bánki Te Ajka 71/2017-2
Bachstadt János Bánki Te Ajka 72/2017-3
Magyar Antal Győr 73/2017-4
Haraszti Aranka Győri Vasutas TE 74/2017-5
Béliné Sári Anna Győri Vasutas TE 75/2017-6
Béli László Győri Vasutas TE 76/2017-7
Kosztolányi Mihályné Győri Vasutas TE 77/2017-8
Sipos Istvánné Komárom Városi Se 78/2017-9
Varga Zoltán Bakony Te Veszprém
79/2017-
10
Szabó Tiborné Bakony Te Veszprém
80/2017-
11
Csornai Edina Bakony Te Veszprém
81/2017-
12
Dr.Cseh György Bakony Te Veszprém
82/2017-
13
Kárpáti Antalné Bánki Donát Te Ajka
83/2017-
14
Váradi Beáta Bakony Te Veszprém
84/2017-
15
Harkai Ferenc Bakony Te Veszprém
85/2017-
16
10.GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG:
Bankszámlán: 432 179 Ft
Házipénztárban: 0 Ft
A Gazdasági beszámoló a közhasznúsági mellékletekkel együtt ismertetése és az
Ellenőrző Bizottság beszámolója és elfogadása a következő küldöttgyűlésen (előre
láthatólag 2018. május 22. kedd 16.30 Veszprém Wartha Vince u. 3. I.em tanácsterem) lesz!
KIEGÉSZÍTVE: 2018.01.20    Mag Éva VMTSZ elnök      Veszprém

...........................................   0  ................................................

EGYÉNI TELJESÍTMÉNYEK 2017

 

VESZPRÉM MEGYE LEGJOBB HÖLGY TÚRÁZÓI GYALOGOS SZAKÁBAN

 

1. BABOS ANIKÓ                                      7289 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

2. CZIRÁKI ÁGOTA                                  5330 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

3. NÉMETH EDIT                                       5162 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

4. KOVÁCSNÉ KÓGER JUDIT                4453 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

5. KÁRPÁTI ANTALNÉ                            4340 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

6. VÁRADI BEÁTA                                   4094 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

7. NYŐGÉRNÉ SZALAI MARIANNA    3861 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

8. CSORNAI EDINA                                  3801 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

9. FÜR ÁGOTA                                           3467 P                      TAPOLCA VSE TERM SZO

10.BÉCSINÉ ÁGOSTON MAGDOLNA  3433 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

11.DR.DEMÉNY ORSOLYA                    3417 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

12.ILLÁNA ERZSÉBET                             3220 P                        BALATONFÜREDI TERM

13.BENYÓNÉ FARKAS ANNA               3013 P                        BALATONFÜREDI TERM

14.SUSZTERNÉ TRASZER CSILLA        2925 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

15.VENCZEL ERZSÉBET                         2920 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

16.NÉMETH LAJOSNÉ                              2710 P                        BALATONFÜREDI TERM

17.KŐSZEGI ANETT                                 2639 P                        BALATONFÜREDI TERM

18.SÁNDOR ERZSÉBET                           2260 P                        BALATONFÜREDI TERM

19.PAJTLINÉ KERTI MÁRIA                   1809 P                       AJKAI KÓRHÁZ SE AJKA

20.BERTA MARGIT                                   1767 P                      TAPOLCA VSE TERM SZO

21.BEDE MIHÁLYNÉ DR.                        1620 P                        BALATONFÜREDI TERM

22.BODÓ BÉLÁNÉ                                    1534 P                      TAPOLCA VSE TERM SZO

23.KÓRÓDI SÁNDORNÉ                         1479 P                      TAPOLCA VSE TERM SZO

24.DR.VEHOVSZKY ÁGNES                  1471 P                        BALATONFÜREDI TERM

 

VESZPRÉM MEGYE LEGJOBB HÖLGY TÚRÁZÓI KERÉKPÁROS SZAKÁGBAN

 

1. JASKÓ VERONIKA                               6682 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

2. ANNUS SZILVIA                                   4024 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

3. NAGY EDIT                                            3722 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

4. BACHSTADT ILDIKÓ                          2952 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

 

VESZPRÉM MEGYE LEGJOBB GYERMEK SITÚRÁZÓJA

 

1.DOETSCH BORI                                      345 P                         BÁNKI DONÁT TE AJKA

 

VESZPRÉM MEGYE LEGJOBB IFJÚSÁGI SÍTÚRÁZÓJA

 

1.DOETSCH ANNA                                    345 P                         BÁNKI DONÁT TE AJKA

 

VESZPRÉM MEGYE LEGJOBB FÉRFI TÚRÁZÓI GYALOGOS SZAKÁGBAN

 

1.SZALAI JÓZSEF                                    12161 P                       BÁNKI DONÁT TE AJKA

2.BACHSTADT JÁNOS                            10171 P                       BÁNKI DONÁT TE AJKA

3.GYÖRGY LŐRINC                                 7895 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

4.CSÉNYI CSABA                                     7295 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

5.LIPTÁK JÓZSEF                                      7153 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

6.MAJOR KÁLMÁN                                  6911 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

7.VASANITS LÁSZLÓ                              5424 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

8.MOLNÁR PÉTER                                    4559 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

9.DR.CSEH GYÖRGY                               4440 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

10.PLANK KÁROLY                                 3829 P                        BALATONFÜREDI TERM

11.NYŐGÉR JÁNOS                                  3756 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

12.DR.NAGY FERENC                              3571 P                        BALATONFÜREDI TERM

13.KOVACSICS SÁNDOR                        2941 P                        BALATONFÜREDI TERM

14.KOSZTA FERENC                                2214 P                        BALATONFÜREDI TERM

15.DÓRA IMRE                                          2131 P                        BALATONFÜREDI TERM

16.BÁBEL BÉLA                                        2030 P                        BALATONFÜREDI TERM

17.PAJTLI SÁNDOR                                  1879 P                                  AJKAI KÓRHÁZ SE

18.PACSAI BÁLINT                                  1415 P                      TAPOLCA VSE TERM SZO

19.BODÓ BÉLA                                          1292 P                      TAPOLCA VSE TERM SZO

20.KÓRÓDI SÁNDOR                               1285 P                      TAPOLCA VSE TERM SZO

21.SZPISJÁK ANDRÁS                             1035 P                                               FUTAPÉT TE

 

VESZPRÉM MEGYEI LEGJOBB FÉRFI KERÉKPÁROS TÚRÁZÓJA

 

1.GARBAI GÁBOR                                    8039 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

2.HARKAI FERENC                                  4874 P                        BAKONY TE VESZPRÉM

3.HEIZER TAMÁS                                     3304 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

4.SZABÓ SZILÁRD                                   2377 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

 

VESZPRÉM MEGYE LEGJOBB FÉRFI VÍZITÚRÁZÓJA:

1.LUKÁCS JÓZSEF                                    3417 P                        BÁNKI DONÁT TE AJKA

 

A TAGSZERVEZETEK ÉVES MUN KÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE:

                                                                           

1.Bánki Donát TE Ajka

553

2.Bakony TE Veszprém

468

3.Balatonfüredi TE

310

4.Ajkai Kórház SE

264

5.HATESZ Herend

252

6.BXTSE Balatponlmádi

247

7.EGETE Veszprém

247

8.Építők TSE Veszprém

245

9.Édesvíz TE Veszprém

240

10Tapolcai VSE

221

11.Noszlop SE Noszlopakodók Szo

143

12.FUTAPÉT TE Pétfürdő

76

13.Honvéd Ezüst Nyíl SE Pápa

51

 

...................... 0 ..........................

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19

E-mail:vmtsz@citromail.hu, Bankszámlaszám:OTP BANK NYRT. 11748007-20138949

MEGHÍVÓ

A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE

IDŐPONT: 2018.01.20. szombat 09.00 óra

HELYSZÍN: Veszprém Wartha Vince u. 3. I. emelet tanácsterem

RÉSZTVEVŐK:

 1. A küldöttgyűlést a tagszervezetek egy-egy érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező választott küldöttje, valamint az elnökség három tagja alkotja. A küldötteket a tagszervezetek saját szabályozásuk szerint választják meg és hívják vissza.(MTSZ érvényesség 2018.03.31.)
 1. A küldöttgyűlés nyilvános, azon tanácskozási joggal a pártoló tagok, megfigyelőként bárki részt vehet.
 1. A szakosztályi túravezetők és az egyéni értékelési pályázaton résztvevők jelenléte segíti a szövetségi munkát, ezért részvételük javasolt.

PROGRAM: 

09.00-09.30-ig   Beérkezés, regisztráció, a helyek elfoglalása

09.30-10.30-ig     A Küldöttgyűlés  I. része

10.30-11.00-ig     Szünet

11.00-12.45-ig     A Küldöttgyűlés  II. része 2017.évi tevékenységek, vegyes ügyek

JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:

 1. A VMTSZ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 2. Értékelés:
  • Az egyéni túrázói teljesítmények értékelése
  • A természetjáró tagszervezetek 2017. évi munkájának értékelése
  • Elismerések, kitüntetések

SZÜNET

 1. A VMTSZ 2018. évi tevékenységének ismertetése, elfogadása
 2. A VMTSZ 2018. évi költségvetés ismertetése, elfogadása
 3. Vegyes ügyek (tagsági díj, bizottságok, egyéb )

A tagszervezet joga

 • Napirendi javaslatot tehet a küldöttgyűlés előkészítése során.
 • A meghívóban előzetesen közölt napirendhez csak írásban, a küldöttgyűlést megelőzően (2018.01.10.) az elnökséghez címezve lehet módosító javaslatokat tenni.

A Gazdasági beszámoló a közhasznúsági mellékletekkel együtt ismertetése és az Ellenőrző Bizottság beszámolója és elfogadása a következő küldöttgyűlésen (előre láthatólag 2018. május 22. kedd 16.30 Veszprém Wartha Vince u. 3. I.em tanácsterem) lesz!

SZERVEZÉSI FELADATOK: A dokumentációt a 2017.évi összesített önelszámolással együtt (túranapló, túrajelentések, igazolások, útvonal felújítások jegyzéke és a saját turista rendezvény jegyzőkönyve) 2018.január 09-ig beérkezve kérjük levélben beküldeni vagy személyesen behozni a fogadóórára. (VMTSZ Veszprém Wartha Vince u. 3.) Az egyéni teljesítmények adatlapjait szintén 2018.01.09-ig kell beküldeni. Kérjük a 2018.évi tagszervezeti díjat (2000 Ft) a mellékelt csekken vagy a fejlécben lévő számlára átutalni vagy a helyszínen készpénzben befizetni. „Ha a küldöttgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, az ülést el kell halasztani és 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az így összehívott ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.” A küldöttgyűlés újabb időpontja: 2018.01.23. kedd 16.30 óra.

A szervezésért felelős Mag Éva VMTSZ elnök, Karácson Sándor és Illána Erzsébet alelnökök.

A meghívó és az adatlapok e-mailben kerülnek elküldésre. Levélben csak december közepén postázzuk. 

Veszprém 2017.12.05.                                                                       Mag Éva VMTSZ elnök 

                            ......................... 0 ..............................

BESZÁMOLÓ A 2017.ÉV MUNKÁJÁRÓL

 

 1. 1.     Az elnökség:

2015-tól az elnökség tagjai új felállásban dolgoztak. A januárban megtartott küldöttgyűlésen megváltozott az alapszabály, amely az elnökség tagjait 3 főben határozta meg.A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség elnöke Mag Éva, Illána Erzsébet általános elnökhelyettes és Karácson Sándor szakmai elnökhelyettes lett. Az elnökség tagjai egymás között beosztva biztosították a fogadóórák folyamatosságát és az érdeklődők információval való ellátását. Az elnök az adminisztrációs feladatokat, túramozgalmak koordinálását, a levelezést és túrautakkal kapcsolatos feladatokat végezte. Az általános elnökhelyettes a gazdasági ügyek bonyolítását végezte. A minősítést Karácson Sándor ellenőrizte és az elnökkel együtt igazolta. Az ővé volt térképfelelős munka, az információk gyűjtése és a jogszabályok értelmezése valamint az alapszabály módosítása. A térkép javítási munkákba besegített az elnök és Harkai Ferenc (Bakony TE bronz jelvényes) túravezető is. A VMTSZ elnöksége összefogó szerepet tölt be Veszprém megye természetjárással foglalkozó civil szervezetei (17 tagszervezet), a Veszprém Megyei Sportszövetség, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség, Természetjáró Fiatalok Szövetsége, az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség és a Magyar Természetjáró Szövetség között. A beszámoló ennek a jegyében készült.

Helyszín:8200 Veszprém Wartha  Vince u. 3. I emelet 24-es szoba

Fogadó óra: minden héten kedden 16-18 óra között

Elérhetőség:

Mag Éva +36702525697, Illána Erzsébet +36202653759, Karácson Sándor +36203654646

 

 1. A Veszprém Megyei Sportszövetség néven koordinálja a szövetségek munkáját. Ez a költségeinket növelte. Nincs vonalas telefon és az internet elérhetőség is akadozik. Most már csak az elnökség tagjait a saját mobiltelefonjukon lehet elérni. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a személyes találkozásokra a minden héten rendszeresen megtartott fogadóórán. A web-lapunkon megtalálható az elérhetőségünk, (www.vmtsz.hupont.hu) Amelyet az érdeklődők megtaláltak és kapcsolatot vettek fel telefonon (06702525697 Mag Éva) és e-mailben is. (vmtsz@citromail.hu)  Így lehetőségünk volt személyes találkozó megbeszélésre is. Itt tudtuk biztosítani az egyesületi tagok és az érdeklődők számára a túrafüzeteket, (OKT, DDK, AK) amelyeket előzetesen megvásároltunk az MTSZ-ben. A saját túramozgalmaik túralapja általában letölthető pdf. formátumban, amelyet e-mailben elküldtünk vagy helyben kinyomtattunk.

 

 1. A közhasznúság feltételeinek már 2014.decemberében megfeleltünk. A 2. küldöttgyűlésen (májusban) a gazdasági beszámoló a közhasznúsági mellékletekkel elkészült, amelyet a küldöttgyűlés elfogadott. Az Országos Bírósági Hivatalhoz beküldésre került. (www.birosag.hu)

 

 1. A 2017.év gazdasági tervezése megtörtént, de a lebonyolításához nem volt elegendő anyagi erőforrásunk, mert nem kaptunk megyei támogatást. A NEA pályázaton működési és szakmai témában is elindultunk. Sajnos mind a két esetben várakozásra kényszerülünk 3-4 helyen. Azóta sem értesítettek arról, hogy előrébb kerültünk a listán. Bevételeink általában sport szolgáltatásból ill. a túrafüzetek eladásából valamint a túramozgalmak teljesítése után járó térítésekből történt. Lehetőségünk van a megyei tagszervezetek által szervezett teljesítménytúrák költségeihez is hozzájárulni. Így 100-100 db kitűző kifizetését biztosítjuk eseményenként.

 

 1. A 2017.évbenmegrendezésre kerülő VMTSZ programok:

 

 • Kiemelkedett a Megyei Természetbarát Találkozó, amelyet az elmúlt felújításra került turistajelzés mellett a veszprémfajszi játszótéren tartottunk márciusban. Itt kerültek átadásra a minősítési teljesítések is. Az eseményről a Veszprém Megyei Napló oldalain beszámolt ezüst jelvényes túravezetőnk Jákói Bernadett. Törekszünk arra, hogy a találkozók turisztikailag kevésbé ismert helyen kerüljnek megrendezésre. Ajkáról 2, Balatonfüredről 1 és Veszprémből 2 tagszervezet túrázói vettek részt kb. 100-an. A környék településeiről készült turistatotó kitöltése és a nyeremények átvétele után.
 • A Cuha-völgyi Bakonyvasút (11. számú vasútvonal) megmaradásáért télen és ősszel szerveztünk teljesítménytúrát a győri természetjárók aktív segítségével. Ebben a rendezésben a VMTSZ elnöksége és az az Ajkai Kórház Se túravezetői voltak a lebonyolítók. A téli programon Eplényből Zircig 254 fő a 15-km-es szakaszon és a 27km-es távon 207 fő vett részt. Az őszi teljesítménytúra Veszprémvarsánytól Vinyéig tartott. A rendezőség ugyan az volt, mint télen. A résztvevők száma 150 fő. Mind a két rendezésnél a nevezési díjban benne volt egy vasúti jegy, amit a résztvevők a rajt és cél közötti utazásra használhattak fel. ezzel segítjük a vasútvonal megmaradását. A MÁV ezeken a napokon több kocsival járatta a szerelvényeit.
 • Az MTSZ által szervezett Természetjárók Napján minden évben részt veszünk. Ezzel lehetőséget biztosítunk tagszervezeteinknek, hogy kedvezményesen csatlakozhassanak erre az eseményre. 48 fő volt részese a közös utazásnak.  Ebben az évben Csókakő várát látogattuk meg hazafelé útban.
 • 45 éve szűnt meg a Veszprém-alsóörsi vasútvonal. Októberben emléktúrával elevenítettük fel az egykori nyomvonalon szervezett programon. Ebbe a programba bekapcsolódott a veszprémi vasútállomás, a megyei múzeum és könyvtár valamint a balatonalmádi kulturális központ és könyvtár. Egykori fotókból készült leporellókon nézhették meg a kedvelt vasútvonal egyes épületeit, eseményeit. Káptalanfüreden bekapcsolódott a helyi fürdőegylet is. Ez az emléktúra városi és hosszú szakaszból állt. Összesen 206 fő nevezett. Ezen az emléktúrán nem volt nevezési díj. Az emléklapot és a kitűzőt a VMTSZ saját költségvetéséből biztosította.
 • Ajka-Veszprém városok természetjáróinak találkozója 1979 óta rendszeres program. Ebben az évben a Bánd mellett található Széphegyi-hídnál gyűlt össze a kb. 80 fő az két város szervezett túrázóiból. A turistautak felújítása most fejeződött be ezen a területen, ezért arra is volt lehetőségük, hogy körbe járják a Miklóspál-hegyet és a bándi várromot is a résztvevők. Itt is a településről készült totó kitöltése és az ügyességi játék volt a feladat. A díjakat a szervezők biztosították.
 • Külön eseményként iktattuk be a programba a Baranya megyei természetjárók meghívására november végén a Rockenbauer Pál Emléktúrát Zengővárkonyba. Ezen az eseményen 30 fő vett részt a megyei tagszervezetek képviselőiből. Az utazás költségének 50 %-át a VMTSZ fedezte.

 

 1. A VMTSZ meghirdette középfokú – Bronz jelvényes – túravezetői tanfolyamát gyalogos szakágban, amelyen 20 fő vett részt. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) Oktatási Bizottság szabályzat alapján állítottuk össze a tematikát, de tömbösített formában bonyolítottuk le. A szervezést én vállaltam, mivel nekem van vizsgaszervezői képesítésem. (MTSZ 57) A térképismeret, kultúrtörténet, művészeti ismeretek, geológia, botanika, elsősegélynyújtás és turista egészségtan a legfontosabbak, de az adminisztrációs feladatok ellátása is nagyon fontos. Schofhauser Antal (Bronz jelvényes Tv.) térképismeret, Dukán József geológus (Bronz jelvényes Tv.) és Horváth Csaba tanár (GPS Arany jelvényes Tv.) segítette a felkészülést. A 2 napos programok Ajka-Csingerben 2x, majd Bakonyszentlászlón és Szentantalfán voltak. Ezeken a településen vannak olyan turistaházak, ahol ennyi embert el lehet helyezni és lehetőség van előadás megtartására is. Az elméleti előadások mellett mindig volt gyakorló program is. Volt éjszakai túra, de a GPS használatáról halottak elméleti előadást és gyakorlati oktatást is. A program 5 hónapig tartott.  A vizsga júniusban volt, amelynek Városlőd település adott helyet. (20 fő) A tanulmányi idő alatt a jelöltek megismerték Veszprém megye egy-egy turisztikailag kevésbé ismert területét.  Az oktatás és a sikeres vizsga eredményeként az új tagszervezetünk (HATESZ) több képzett túravezetőt nyert ezzel. 

 

 1. Sikeres jelzésfestő vizsgát tett 4 fő a megyéből. Közülük Karácson Sándor és Harkai Ferenc a VMTSZ anyagi támogatásával végezte el a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség által szervezett tanfolyamot és a sikeres vizsgát tett Budapesten. Turistautak karbantartása a tagszervezeteinknél dolgozó jelzésfestő vezetők irányításával zajlott. Pályázatot adtunk be a VMTSZ keretében ebben az évben a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék elöregedett jelzéseinek karbantartására. A jelzések felújításához szükséges anyagok egy részét a tagszervezetek, más részét pedig a VMTSZ biztosította. A sablonokat az MTSZ térkép albizottsága biztosította a felújításhoz. A felújítás az MTSZ által kiadott jelzésfestő útmutató alapján történt. A megbízási díj terhére történt az utazás elszámolása is. Mivel ezek a területek nem nagyon érhetők el közösségi közlekedéssel, ezért kiküldetésre gépkocsi elszámolása történt meg. Ezt a VMTSZ megelőlegezte az útfestőknek. A felújított útvonal ellenőrzése négy útvonal kivételével elfogadásra került. (94.9 km= 854100 Ft) A teljes útszakasz felújításának irányítása és ellenőrzése az elnök feladata volt. (Mag Éva) Ez fotódokumentációval kiegészített beszámolóval került beküldésre az MTSZ-be.  

 

A pályázott összeg 15 %-a a VMTSZ költségeit fedezi. A további levonás az ellenőrzés, az anyagbeszerzések és a közvetlen önkéntes munkatársak költségeinek elszámolása után szerződés alapján kerül átutalásra az összeg megérkezése után.

Turistaút felújítást végeztek még a megyében a Mária Út Egyesület, Tapolca VSE természetjárói és az Ösvénytaposó Baráti Társaság.

 

 1. RÉSZVÉTEL A CIVIL MUNKÁBAN

 

 • Tanácskozások:

MTSZ – Megyei vezetők tanácskozása Budapest Mag Éva és Karácson Sándor 2 alkalommal)

Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség Zirc- Szövetségi tagság (Mag Éva 2 alkalommal)

Zala megye – Megyei vezetők tanácskozása –Nagykanizsa (Illána Erzsébet, Mag Éva, Karácson Sándor)

 • Pályázati tevékenység
 • Rendezvények támogatása
 • Útvonal felújítások

MTSZ

 • Pályázat a helyi jelegű túraútvonalak felújítására
 • MTSZ – Közgyűlés (Karácson Sándor)
 • Aranyjelvényes túravezetők Klúbja (Mag Éva, Karácson Sándor, Káldi Géza)

 

NEA-működési és szakmai pályázat- sikertelen. (3. és 4. várólistás)

 

TÁJFUTÁS: (Herend és Bridzs)

 

Kapcsolatot tartunk a megyei tájfutó szervezetekkel is. Különösen a Hajag térsége fontos, mert ők a Verga Erdészettel már korábban is jó kapcsolatban voltak és részt vettek a tervezési munkában is. Bánd térségében és a Kis-Bükkön felépített kilátó és környékének felújítása. (Megkezdve és folytatás 2016-ban)

 

 1. A TAGSZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA

2013-ban megváltozott az MTSZ felé az érvényesítés. A regisztrációt minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet közvetlenül intézte az óta. Akik kifejezték csatlakozási szándékukat a VMTSZ felé, azok évi 500 Ft tagszervezeti tagdíjat fizettek. Van olyan tagszervezetünk, amelyik nem tagja az MTSZ-nek (Pápai Ezüst nyíl, Bridzs) A többi tagszervezetekben folyó munka továbbra is ösztönzi a túrákon résztvevőket, hogy egyéni tagságukat is tartsák meg, ill. újítsák meg. A korábbi években folyamán 20 tagszervezetünk volt és két városi szövetség segítette a munkánkat. (Veszprém és Ajka) 2013-ban 12 tagszervezetünk volt. 2014-ben 14 egyesület csatlakozott hozzánk. Jelenleg 17 tagszervezetünk van.

 

 

 1. MINŐSÍTÉSEK:

 

A 15 tagszervezet közül 4 csoportnál volt minősítés. A korábbi évekhez viszonyítva emelkedett a sportjellegű túrázás. A bronz, ezüst és arany szint teljesítését a VMTSZ értékeli és ezért pontos összesítést tudtunk készíteni. A magasabb szint értékelését az MTSZ végzi és közvetlenül az egyesület intézi. Azokról hiányos az információnk.

 

 1. TÚRAMOZGALMAK ÉRTÉKELÉSE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÚRAMOZGALOM

 

 

TELJESÍTŐK SZÁMA 2017. 11.30-IG

 

 

 

 

1

 

Bakony – Balaton kerékpáros 

 

1 fő

 

 

 

2

 

 

KDPiros –VM szakasz

 

42 fő

 

 

 

 

3

 

OKT-VM szakasz

 

42 fő

 

 

 

 

4

 

Balaton-felvidéki Kéktúra

 

79 fő

 

 

 

 

5

 

Veszprém megye turistája

 

 

18 fő

 

 

 

6.

 

Pannónia Kerékpáros

 

 

2 FŐ

 

 

 

 

 

Veszprém megye

bakancsosa

 

8 fő

 

 

 

 1. Kitüntetettjeink:MTSZ A Természetjárás Fejlesztésér Bronz fokozat

 

Garbai Gábor Bánki Te Ajka

Pajtli Sándor AK SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MTSZ Czárán Gyula Emlékérem
 • VMTSZ SZÖVETSÉGI
 • Tüskés Endre Alapítvány

Pajtli Kerti Mária AK SE

 

Jákói Bernadett Bakony TE

Mag Éva AK SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19

E-mail: vmtsz@citromail.hu, Bankszámlaszám: OTP BANK NYRT: 11748007-20138949

Levelezési cím: 8400 Ajka Béke u. 25. 

BESZÁMOLÓ A 2016.ÉV MUNKÁJÁRÓL

 AZ ELNÖKSÉG:

2016-ben az elnökség tagjai az előző évi alapszabály-változás után új felállásban dolgoztak, amely az elnökséget 3 főben határozta meg. A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség élén Mag Éva elnökként, Illána Erzsébet általános elnökhelyettesként és Karácson Sándor szakmai elnökhelyettesként tevékenykedett. A kommunikációs feladatokat Jákói Bernadett látta el.  Ők biztosították a fogadóórák folyamatosságát és az érdeklődők információval való ellátását. Mag Éva elnök az adminisztrációt, a pályázati feladatokat, a túramozgalmak koordinálását és túra utakkal kapcsolatos feladatokat végezte. Illána Erzsébet általános alelnök a jegyzőkönyvek vezetését és a minősítést koordinálta Karácson Sándorral együtt. A szakmai alelnök a szövetség képviselete mellett ellátta a térképfelelős munkát, az információk gyűjtését és a jogszabályok változását követte. A szövetség elnöksége koordinációs szerepet tölt be Veszprém megye természetjárással foglalkozó civil szervezetei (16 tagszervezet), a Veszprém Megyei Sportszövetség, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség, Természetjáró Fiatalok Szövetsége, az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetség és Börzsöny Természetjáró és Hegymászó Egyesület között. A beszámoló ennek a jegyében készült.

Helyszín:8200 Veszprém Wartha  Vince u. 3. I emelet 24-es szoba

Fogadó óra: minden héten, kedden 16-18 óra között

Elérhetőség:

Mag Éva +36702525697, Illána Erzsébet +36202653759, Karácson Sándor +36203654646

 

 1. BESZÁMOLÓ A 2016. ÉV REDMÉNYEIRŐL:
 • A Veszprém Megyei Sportszövetség néven koordinálja a szövetségek munkáját. Önálló szövetségként tagjai vagyunk. A Sportszövetség által biztosított irodában dolgozunk, és ezért hozzájárulunk a közös fenntartáshoz. A könyvelőt, mint vállalkozót bíztuk meg a gazdasági feladatok ellátására. Sportszövetség által biztosított. Az év végén vásároltunk egy digitális fényképezőgépet, amelyen a GPS koordináták rögzíthetők. A laptopra tudtuk a fényképezőgép szoftverjét elmenteni.
 • A gazdasági év tervezése megtörtént, de a lebonyolításához megfelelő anyagi erőforráshoz lenne szükség ezért a 2015. évi NEA pályázaton működési és szakmai témában is elindultunk. Sajnos mind a két esetben várakozásra kényszerültünk.
 • A 2016.évre tervezett programok közül kiemelkedett a Megyei Természetbarát Találkozó, amelyet Királyszentistván település szélén kialakított Jubileumi Parkban tartottunk meg 4 tagszervezet részvételével. Itt halad keresztül a Balaton-felvidékim Kéktúra útvonala is. A környék települések nevezetességeiről készült turistatotó kitöltése és egy kis zsíros kenyér után mindenki folytatta a túráját. Az időjárás nem kedvezett, de a település által rendelkezésre bocsájtott épület nyújtott egy kis védelmet. Ehhez felvettük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal és bejelentettük a találkozót a kerületi rendőrőrsre is.
 • A legnagyobb rendezvényünk az augusztus 27-29-e között zajló Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőnek Tanácskozása volt Sümegen. Itt 9 megye képviselőin kívül a Budapesti Természetbarát Sportszövetség képviselői is részt vettek. Erről részletes beszámoló készült. (Csatolva)
 • Turistautak karbantartása a tagszervezeteinknél dolgozó jelzésfestő vezetők irányításával zajlott. Önálló pályázatot adtak be a Tapolca VSE Természetbarát szakosztálya Für Ágnes vezetésével. Ők Tapolca környékén dolgoztak. a budapesti illetőségű tagszervezetünk az Ösvénytaposó Baráti Társaság a Magas-Bakonyban és a Börzsöny Természetjáró és Hegymászó Egyesület Balatonfüred környékén dolgozott. A Balatonfüredi Te Balatonfüred térségében végzett felújítási munkát.

Pályázatot adtunk be a VMTSZ keretében a Piros, a Sárga és Zöld jelzések felújítására. A jelzések felújításához anyagokat a VMTSZ biztosította. A sablonok az OKT felújításához használt készletből kerültek alkalmazásra. Mivel több csoportban dolgoztak, ezért igényeltünk még sablonkészleteket. A munkacsoportokat jelzésfestő-vezetők irányították. Ebben a munkában részt vett Dürgő Ágnes, Káldi Géza, Pajtliné Kerti Ágnes és Balázs Ferenc. Ahol nem volt minősített vezető, ott a koordinációs feladatot Mag Éva látta el. Így tudott felújító munkát végezni az EGETE csapata, a herendi HAJAG Egyesület, a Noszlop Se Noszlopakodók Természetbarát Szakosztályának csoportja és a Bakony TE Harkai Ferenc túravezetője is. Szükség lenne újabb jelzés-festő vezetőkre. A sümegi tanácskozáson elhatároztuk, hogy csatlakozunk más megye tanfolyamához. (Székesfehérvár Városi Szövetség) a felújítás az MTSZ által kiadott jelzésfestő útmutató alapján történt. Az ellenőrzések megtörténtek. A dokumentáció elkészítéséhez GPS koordináta rögzítésére alkalmas fényképezőgépet vásároltunk, amelyet a munkák lezárását segítettük.

 

 1. RÉSZVÉTEL A CIVIL  MUNKÁBAN:

Tanácskozások:

 • MTSZ – Megyei vezetők tanácskozása (Mag Éva, Káldi Géza)
 • Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség Zirc- Szövetségi tagság
 • Veszprém Megyei Civil Szervezetek Szövetsége
 • MTSZ - az Országos Kékkör nyomvonalának Nyugat-dunántúli régió BKÜ-t érintő szakaszának, mely konzorciumi partnerségben MTSZ projektgazda irányításával. lezárásra került. Pályázati konzorciumi tagként részt vettünk az MTSZ pályázatán KDOP-2.1.1/D-12-2012-0042 szám alatt. Ezt a feladatot Mag Éva elnök látta el kezdettől fogva.
 • MTSZ Pályázat a helyi jelegű túraútvonalak felújítására
 • MTSZ – Közgyűlés (Mag Éva, Karácson Sándor)
 • Aranyjelvényes túravezetők Klúbja (Mag Éva, Karácson Sándor, Szilágyi László, Káldi Géza)
 • KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MARKETING IGAZGATÓSÁG

Partnertalálkozó részeseként a Velencei-tó Kulturális Központjában az outdoor programok témában voltunk jelen. (Mag Éva) Jákói Bernadett, mint kommunikációs felelős a sajtó felé közvetített.

 1. ERDŐGAZDASÁGOK: Kapcsolatot tartunk a megye területén működő két erdőgazdasággal. A VERGA ZRT. Veszprém és Ajka környékén épített erdei bútorokat, hidakat. A Bakonyerdő ZRT. pedig Tihanyban adott át kilátót. Ezekhez a létesítményekhez felújítottuk vagy új alakítottak ki tagszervezeteink.
 2. A TAGSZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSA:

Amely természetjárással foglalkozó Veszprém megyei szervezet kifejezte csatlakozási szándékát a VMTSZ felé, azok évi 500 Ft tagszervezeti tagdíjat fizettek. Van olyan tagszervezetünk, amelyik nem tagja az MTSZ-nek (Várpalota, Bridzs, Hajag) A többi tagszervezetekben folyó munka továbbra is ösztönzi a túrákon résztvevőket, hogy egyéni tagságukat is tartsák meg, ill. újítsák meg. 2016-ban 16 tagszervezetünk volt és két városi szövetség segítette a munkánkat. (Veszprém és Ajka) A középiskolákban is létezik természetjáró csoport, akik kapcsolatot tartanak a VMTSZ-szel, de nem tagszervezetek. (Ajka Bródy 2 csoport, Pápa Petőfi 1 csoport, Veszprém Közgazdasági 1 csoport) Az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában működik a Bejárható Magyarország program Horváth Csaba Arany jelvényes túravezető-tanár vezetésével.

 1. MINŐSÍTÉSEK:

Minősítések megoszlása 2016-ben. Az értékelés az MTSZ Minősítési szabályzata alapján történt:

Sorszám

Tagszervezet neve

Bronz

Ezüst

Arany

Érdemes

Kiváló

1

Tapolca VSE Természetbarát Szakosztály

2

6

0

0

0

2

Bakony Te Veszprém

3

5

1

4

0

3

Balatonfüredi Te

12

10

0

0

1

4

Bánki Donát Te Ajka

11

6

7+1K

2

1

5

Ajkai Kórház Sportegyesület

3

0

0

0

2

 

Összesen

31

27

8

 

2

 

 7.TÚRAMOZGALMAK ÉRTÉKELÉSE:

A VMTSZ 6 db túramozgalmat működtet, amelyet szervezett és nem szervezett természetjárók is teljesíthetnek. Nem csak Magyarországról lehetnek résztvevők, hanem bármely ország polgárai teljesíthetik a feltételeket.

 

 

TÚRAMOZGALOM NEVE

TELJESÍTŐK SZÁMA

1

Bakony—Balaton kerékpáros túra

2 fő

2

KDPiros-VM szakasz

33 fő

3

OKT- Vm szakasz

43 fő

4

Balaton-felvidéki Kéktúra

32 fő

5

Veszprém megye turistája

14 fő

6

Pannónia kerékpáros túra

0 fő

 

8.KÉPVISELET:

 

Az elnök és a 2 alelnök a társszervezeteknél, más civil szervezeteknél, önkormányzatoknál, az erdészeteknél és a különféle civil rendezvényeken képviselte szövetségünket. Az elnökség tagjai tagszervezeti megbízás alapján az MTSZ rendezvényein képviselték a megye tagszervezeteit.

„Cégszerű aláírás:

1. a) Az egyesület elnöke: Az elnök a Polgári Törvénykönyv alapján a Szövetség általános képviseletére jogosult, ezért a Szövetség nevében egyedül ír alá, vállal kötelezettséget.

a. Kivételt képez a Szövetség bankszámlájáról való rendelkezés esete, mely esetben az aláírás érvényességéhez két jogosult személy együttes aláírása szükséges. „

VMTSZ ALAPSZABÁLY

 

9.RENDEZÉS:

 

 • Közgyűlés-Veszprém január, május (A közhasznúság jogerős megtartása)
 • Királyszentisvánon megtartott Megyei Természetbarát Találkozó
 • Természetjárók Napja-Dobogókő: Veszprémből indult a különjárati autóbusz és a szakosztályok képviselői vettek részt az eseményen. (51 fő) A megjelentek a környékbeli turista utakon túráztak az ünnepség megkezdéséig.

Kitüntetettjeink: Karácson Sándor a Természetjárás Fejlesztéséért Arany fokozat, Albert Ferenc a Természetjárás Fejlesztéséért Bronz fokozat

 • A Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőinek Tanácskozása, Sümeg
 • Mozdulj a síneken, tél Teljesítménytúra 180 résztvevő, Eplény
 • Mozdulj a síneken, ősz Teljesítménytúra 103 résztvevővel Veszprémvarsány
 • Ajka-Veszprém Természetjáróinak Találkozója Farkasgyepű

 

10.MÉDIA KAPCSOLAT:

 

A kommmunikációs tevékenységet Jákói Bernadett (Ezüst jelvényes túravezető- Bakony Te tagja) látja el. A Veszprém Megyei Naplóban jelentek meg beszámolók a VMTSZ tevékenységéről. Ő tartja a kapcsolatot a tagszervezetek vezetőivel, az önkormányzatokkal és a különféle turisztikai vállakozásokkal.

 

11.A TAGSZERVEZETEK ÉS AZ EGYÉNEK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE:

 

 • VESZPRÉM MEGYE BAKANCSOSA

.2016/1.

Suszterné Traszer Csilla

BakonyTe Veszprém

53/2016-1

 2

Németh Edit

BakonyTe Veszprém

54/2016-2

 3

Plank Károly

BakonyTe Veszprém

55/2016-3

 4

Bachstadt János

Bánki Te Ajka

56/2016-4

 5

Bachstadtné Németh Éva

Bánki Te Ajka

57/2016-5

 6

Béliné Sári Anna

Győri Vasutas TE

58/2016-6

 7

Kosztolányi Mihályné

Győri Vasutas TE

59/2016-7

 8

Haraszti Aranka

Győri Vasutas TE

60/2016-8

 9

Heizer Tamás

Bánki Te Ajka

61/2016-9

 10

Nemesné Ihász Erzsébet

Bánki Te Ajka

62/2016-10

 11

Szalai József

Bánki Te Ajka

63/2016-11

 12

Somlai Tibor

Bánki Te Ajka

64/2016-12

 13

Somlainé Ferencsik Erzsébet

Bánki Te Ajka

65/2016-13

 14

Garbai Gábor

Bánki Te Ajka

66/2016-14

 15

Kovácsné Kóger Judit

Bánki Te Ajka

67/2016-15

 16

Bécsiné Ágoston Magdolna

Bánki Te Ajka

68/2016-16

 17

Harkai Ferenc

Bakony Te Veszprém

69/2016-17

 

 • Veszprém megye legjobb férfi túrázója gyalogos szakágban 2016-ban

sorrend

Név

Egyesület

Elért pontszám

1

Szalai József

Bánki Donát Te Ajka

11319

2

Bachstadt János

Bánki Donát Te Ajka

9502

3

Csényi Csaba

Bánki Donát Te Ajka

5328

4

Major Kálmán

Bánki Donát Te Ajka

4776

5

Harkai Ferenc

Bakony Te Veszprém

4661

6

Dr.Nagy Ferenc

Balatonfüredi Te

4187

7

Somlai Tibor

Bánki Donát Te Ajka

3882

8

Molnár Péter

Bakony Te Veszprém

3834

9

György Lőrinc

Bakony Te Veszprém

3666

10

Nyőgér János

Bánki Donát Te Ajka

3464

11

Plank Károly

Bakony Te Veszprém

3302

12

Kovacsics Sándor

Balatonfüredi Te

2671

13

Paksa Milán

Bánki Donát Te Ajka

2465

14

Alpár András

Balatonfüredi Te

2145

15

Vörös Péter

Tapolca VSE

1855

16

Dóra Imre

Balatonfüredi Te

1851

17

Pacsai Bálint

Tapolca VSE

1812

18

Koszta Ferenc

Balatonfüredi Te

1804

19

Bodó Béla

Tapolca VSE

1477

20

Kóródi Sándor

Tapolca VSE

1047

21

Nagy Károly

Tapolca VSE

970

 

 • Veszprém megye legjobb hölgy túrázója gyalogos szakágban 2016-ban

1

Kovácsné Kóger Judit

Bánki Donát Te Ajka

7761

2

Jaskó Veronika

Bánki Donát Te Ajka

6817

3

Németh Edit

Bakony Te Veszprém

4837

4

Csornai Edina

Bakony Te Veszprém

4396

5

Somaliné Ferencsik Erzsébet

Bánki Donát Te Ajka

3838

6

Dr.Demény Orsolya

Bakony Te Veszprém

3834

7

Kőszegi Anett

Balatonfüredi Te

3501

8

Benyóné Farkas Anna

Balatonfüredi Te

3396

9

Bécsiné Ágoston Magdolna

Bánki Donát Te Ajka

3346

10

Nyőgérné Szalai Marianna

Bánki Donát Te Ajka

3147

11

Für Ágnes

Tapolca VSE

2993

12

Illána Erzsébet

Balatonfüredi Te

2949

13

Suszterné Traszer Csilla

Bakony Te Veszprém

2947

14

Nemesné Ihász Erzsébet

Bánki Donát Te Ajka

2933

15

Molnár Éva

Bakony Te Veszprém

2079

16

Sándor Erzsébet

Balatonfüredi Te

1992

17

Németh Lajosné

Balatonfüredi Te

1859

18

Berta Margit

Tapolca VSE

1798

19

Illés Imréné

Tapolca VSE

1515

20

Kóródi Sándorné

Tapolca VSE

1482

21

Bodó Béláné

Tapolca VSE

1440

22

Nagy Károlyné

Tapolca VSE

1126

 

 • Veszprém megye legjobb ifjúsági leány túrázója gyalogos szakágban 2016-ban

1

Heizer Nóra

Bánki Donát Te Ajka

463

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 28
Heti: 41
Havi: 327
Össz.: 71 099

Látogatottság növelés
Oldal: Küldöttgyűlés2018-2017-2016
ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN! - © 2008 - 2019 - vmtsz.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »