ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN!

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK!

 

2018.09.06. 12:41

 

A májusi közgyűlésen bemutatkozott a túravezető-képzés (2019) tervével Bánhidi Árpád Bronz jelvényes túravezető, a Bakony Te tagja. A képzés szervezésétől és lebonyolításától visszalépett és a továbbiakban nem kíván a VMTSZ munkájában részt venni. Mivel a jelenlegi elnökség mandátuma 2019.01.25-én lejár, így nem tudunk a következő ciklusra tervezni. Ezt a lehetőséget meghagyjuk a következő elnökségnek. A Jelölő Bizottság tagjai Szalayné Zsirai Éva (Bakony TE), Stéger Ildikó (EGETE) és Vrazsovics Gáborné (Édesvíz TE). Az utóbbi két tanfolyamon 20-20 fő vett részt, így elvárható lenne a következő évben is ennyi résztvevő. Ennek érdekében kérdést tettem fel minden tagszervezeti vezetőnek sms-ben. (Ennek oka az, hogy nem olvassák el az e-mailben küldött információs anyagot általában.)  A visszajelzések alapján 13-15 fő jelentkezése várható

Mag Éva VMTSZ elnök

 

Kedves érdeklődők! 

2018-ban a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség szervez túravezetőképzést középfokon gyalogos és kerékpáros szakágban!

             .......................... 0..................................

KÖZÉP FOKÚ, IFJÚSÁGI ÉS BRONZ JELVÉNYES

TÚRAVEZETŐI TANFOLYAM PROGRAMJA 2017

Gyalogos szakág 2017

TANFOLYAMVEZETŐ:

MAG ÉVA arany jelvényes túravezető, vizsgaszervező 06/70/2525697

KARÁCSON SÁNDOR aranyjelvényes túravezető, vizsgaszervező

Oktatók:         -Schofhauser Antal bronz jelvényes túravezető, tájfutó

                        -Horváth Csaba tanár,arany jelvényes túravezető    

-Dukán József geológus, bronz jelvényes túravezető

-Dürgő Ágnes mérlegképes könyvelő, ezüst jelvényes túravezető  

Tanfolyam helye: Veszprém –VMTSZ Stadion és a kijelölt turistaházak

Tanfolyam időtartama: 2017.02.21 (kedd) - 2017.06.04.(vasárnap)

A vizsga időpontja:

  • 2017.06.03-04.(K:K:H:)
  • Órák száma : 40 elmélet / 20 óra előadás + 20 óra konzultáció/ és 32 óra gyakorló túra

Tanfolyamdíj: 8000 Ft + vizsgadíj (2000 Ft )= 10000Ft

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE:

Bronz fokozat: tárgy évben (a vizsga napjáig ) betöltött 18 év

Gyalogos szakág tematikája:

1.előadás: 2017.02.21. KEDD 16.30 Helyszín: Veszprém VMTSZ Tanácsterem

MEGNYITÓ Előadó: MAG ÉVA 

SZERVEZÉSI FELADATOK: Jelentkezés a túravezető-képzésre. A természetjárás története. A túravezető nevelő munkája. Turista jelzések. Természetjárók felszerelése. Az új jogszabályok ill. különböző kedvezmények ismertetése

2.előadás: Előadó: KARÁCSON SÁNDOR

TURISTA FÖLDRAJZ  -  Mo földrajzi tájai, teljesítménytúrák, gyalogos túramozgalmak , útfestés, új túraútvonalak. Menetrendismeret. Autóbusz, vasúti, hajó és légi menetrend használata. Menetjegyváltás.                                                                                                                                                          

3.előadás: Előadó: Schofhauser Antal

Térképismeret - általános ismeretek. A térkép története. méretarány, aránymérték és annak szerkesztése. Tereptárgyak egyezményes jelei, ábrázolása. Domborzat ábrázolása. A terep, annak jelentősége, sajátosságai, fajtái. Egyszerűbb mérések a terepen. Távbecslés. Világtájak megállapítása (tereptárgyak, sarkcsillag, a nap állása és a hold állása alapján, a nap és az óra segítségével)

4.előadás: Előadó: Schofhauser Antal

A tájoló, annak története, fajtái (vonás és fok beosztású ) Turistatájékozódás. /Tájékozódási pontok meghatározása. tájékozódás a terepen a térkép alapján (tájolóval, térkép ill. tereptárgyak segítségével) Előmetszés, hátrametszés, GPS használata

 5.előadás: Előadó: Schofhauser Antal

            A túra tanulmányozása térkép alapján, azimut alapján történő túra előkészítése és

            végrehajtása. Túraverseny. Iránymenet, irányfésű.

6.előadás: Előadó: MAG ÉVA

Egészségügyi alapismeretek. A természetjárás egészségtana. A túrázás egészségtana. A tábor egészségtani ismeretei. A túrázás betegségei. Turista elsősegélynyújtás.

7.előadás: Előadó: Dukán József

GEOLÓGIA. A föld keletkezése és fejlődéstörténete. Kőzettani alapismeretek. Magyarország földtana, fejlődéstörténete. Karsztjelenségek. A barlangok keletkezése. Magyarország legjelentősebb  barlangjai. A világ legnagyobb barlangjai.

TERMÉSZETVÉDELEM: Védett természeti értékek, Nemzeti parkok, Tájvédelmi körzetek, Természetvédelmi területek Mo. növényzete és állatvilága

8.előadás: Előadó: HORVÁTH CSABA

Túrajelentés és annak kitöltése. Minősítő túrák szervezése. Nyilvántartások vezetése. Túravezető magatartása, tennivalói, joga és kötelessége.

9.előadás: Előadó: HORVÁTH CSABA

A túra tanulmányozása GPS segítségével. Megadott koordináták  alapján történő túra előkészítése és végrehajtása. .

10.előadás: Előadó: HORVÁTH CSABA, MAG ÉVA, DÜRGŐ ÁGNES

MŰEMLÉKVÉDELEM - műemlék fogalma, stíluskorszakok. Magyarország híres műemlékei . Műemlékvédelem és törvényes szabályozása.

Az új jogszabályok ill. különböző kedvezmények ismertetése. A civil szervezet gazdálkodása

GYAKORLÓ TÚRÁK: 4 túra kötelező, amelyhez tömbösítés esetén az elméleti foglalkozás kapcsolódik!

 

1.2017.03.04-05. szombat-vasárnap Ajka-Csinger - Mag Éva, Schofhauser Antal

Tájékozódás a terepen térkép alapján. Térkép, tereptárgyak. méretarány, aránymérték

Túravezető: Schofhauser Antal

SZÁLLÁS: Parkvendéglő és vendégházak

2. 2017.03.15. Szerda AJKA-CSINGER, PARKERDŐ-KÖZPONT  Rajt idő: 9.30

Tájékozódási túraverseny 3 fős csapatokban alap, közép és felső fokú kategóriában.

Versenybíróság: Dürgő Ágnes

3.2017.04.08-09. szombat-vasárnap Döbrönte vagy Bakonybél Mag Éva, Karácson Sándor, Schofhauser Antal

Turistaföldrajz. Túraszervezés, menetrend összeállítás, turistajelzések a gyakorlatban, a túra lebonyolítása, előremetszés, hátrametszés, a túra kulturális értékei. Éjszakai túra szervezése, lebonyolítása.

SZÁLLÁS: Döbrönte

4. 2017.05.13-14. szombat-vasárnap Balaton-felvidék, Szentantalfa - Mag Éva, Karácson Sándor, Horváth Csaba, Dukán József

Turistautak jelzéseinek felújítása, bemutató. Tanösvények. A túra GPS alapján, Túrajelentés kitöltése, feladatok a túra után. Minősítések, túramozgalmak. Geológiai, biológiai ismeretek.

SZÁLLÁS: Szentantalfa

  • A tanfolyam tömbösített formában zajlik, a gyakorló túrák mellett elméleti oktatás is lesz. A kezdő foglalkozást ekkor is 02.21-én a VMTSZ központjában tartjuk. A szállásdíjat minden esetben külön  kell befizetni.

A GYALOGOS TÚRAVEZETŐI VIZSGA ELMÉLETI (írásbeli + szóbeli) ÉS GYAKORLATI FELADATOKBÓL ÁLL! FELTÉTEL: ÉRVÉNYES MTSZ TAGSÁG. A HELYSZÍNE KÉSÖBB KERÜL KIVÁLASZTÁSRA

VESZPRÉM 2017. január 08.                               Mag Éva VMTSZ elnök

 

....................... 0 ..............................

JELENTKEZÉSI LAP 

 

Középfokú (bronzjelvényes)*

                 Gyalogos (Bronz, Ifjusági) túravezetői tanfolyamra és   túravezetői vizsgára      (*a megfelelő rész aláhúzandó)

 

 

Jelentkező adatai:

 

Név:

 

Születési hely, időpont(év, hó, nap):

 

Anyja neve:

 

Lakcím (irányítószámmal):

 

Levelezési cím (irányítószámmal):

 

E-mail cím vagy telefon:

 

Legmagasabb iskolai végzettség:

 

Jelenlegi munkhely/munkakör:

 

A jelentkező korábbi természetjáró tevékenysége:

 

MTSZ tagság kelte:

 

Természetbarát szervezetben, vagy önállóan végzett természetjáró tevékenység a jelentkezést megelőző 3 évben:

Évszám

Szervezet

Túranapok száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az MTSZ-ben korábban szerzett minősítések:

 

Fokozat

Ágazat

Túrázói minősítések

Túravezetői minősítések

(képesítési szám)

Kelte              jkv.szám

Ifjúsági

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdemes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési nyilatkozat

 

 

Alulírott vállalom a túravezető tevékenységet. A túravezetői oktatási és vizsgaszabályzatban közzétett jelentkezési feltételeknek megfelelek. Kijelentem, hogy eszméletvesztéssel járó betegségben nem szenvedek, és nem szenvedtem, büntetve nem voltam, és bűnvádi eljárás ellenem nem folyik. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon általam kitöltött adatok a valóságnak megfelelnek.

 

……………………, ……………… év ……… hónap ……… nap.

 

 

……………………………………………………                                    olvasható aláírás

 

 

 

Természetbarát szervezet, iskola, szakosztály javaslata:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

A javasló szervezet területileg a szövetséghez tartozik.

 

…………………………………………………………………………………………………

 

   (*kerületi, városi, megyei, Bp.-i)

 

 

 

……………………………., …………… év ……… hónap ……… nap.

 

                                                                                  …………………………………………………

             szervezet, iskola, szakosztály, SE. vezető aláírás

 

 

 

 

A meghirdető szervezet a jelentkezést elfogadta / nem fogadta* el.        (*a megfelelő rész aláhúzandó)

 

Indoklás:

 

 

 

 

 

 

 

……………………………., …………… év ……… hónap ……… nap.

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………………

                                                                                                         aláírás

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 19
Heti: 258
Havi: 682
Össz.: 52 543

Látogatottság növelés
Oldal: Bronz túravezetői tanfolyam 2019
ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN! - © 2008 - 2018 - vmtsz.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: vmtsz fogadóóra - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »