ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN!

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG

A szervezet neve, székhelye:

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

8200 Veszprém Wartha Vince u. 3.

 

 

Jegyzőkönyv

 

 

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó)

a. közgyűlés (küldöttgyűlés)         b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb:

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye:2019.01.19.

8200 Veszprém Wartha Vince u. 3.

 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

13 tagszervezet egy-egy érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező választott küldöttje, valamint az elnökség három tagja. (A VMTSZ-nek 16 tagszervezete van 2019-ben.)

 

 13 megyei tagszervezet :

1. Ajkai Kórház Se                             Dürgő Ágnes Sarolta elnök

2. Bakony TE Veszprém                    Balázs Ferenc elnök

3. Balatonalmádi Bauxitkutató TSE   Dankó Friderika elnök

4. Balatonfüredi TE                           Dóra Imre megbízott

5. Bánki Donát TE Ajka                    Bachstadt János megbízott

6. Egészség és Egység TE Veszprém Stéger Ildikó elnök

7. Édesvíz TE Veszprém                    Kovács Viktor elnök

8. Építők TSE Veszprém                    Dr.Nagy Roland elnök

9. Tapolca VSE TJSZO                     Für Ágnes szo vezető

10. Fűzfői AK SE Term Szakoszt      Lipták Pál megbízott

11. Hatesz Herend                              Bácskai Péter elnök

12.Ösvénytaposó BT Budapest          Petró Zoltán Tamás elnök

13.FutaPét Tömegsport Egyesület     Szpisjak András

 

VMTSZ elnökség: Mag Éva elnök, Illána Erzsébet általános alelnök, Karácson Sándor szakmai alelnök

A küldöttgyűlés határozatképes.

 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

 

Levezető elnökök neve:

 1. Karácson Sándor a 2018. évi beszámoló és a 2019. évi tervezés elfogadásakor
 2. Stéger Ildikó a jelöltek bemutatása és a választás idején

 

Jegyzőkönyvvezető neve: Omász Istvánné

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén):

Kovács Viktor és Hartig Judit

 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve:

Stéger Ildikó, Omász Istvánné és Zabó Beáta

 

 

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés (a válasz aláhúzandó)

a. határozatképes

b. nem határozatképes

 

5. Napirend

 

Napirendi pontok:

 1. A VMTSZ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 2. A VMTSZ 2019. évi tevékenységének ismertetése, elfogadása
 3. A VMTSZ 2019. évi költségvetés ismertetése, elfogadása
 4. Értékelés:
  • Az egyéni túrázói teljesítmények értékelése
  • A természetjáró tagszervezetek 2018. évi munkájának értékelése
  • Elismerések, kitüntetések

SZÜNET

 1. A VMTSZ vezető tisztségviselőinek megválasztása
 2. Vegyes ügyek (tagsági díj, bizottságok, egyéb)

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.

 

6.Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, az egyes napirendi pontok ismertetésénél elhangzottak lényegét, a határozati javaslatokat, a határozat egyedi megjelölése (pl.12/2014. (III.15.) számú határozat), határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató, ellenszavazatok, és tartózkodók száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege mellett]

 

 1. A VMTSZ 2018. évi szakmai munkájáról beszámoló (Ea: Mag Éva elnök)

Mellékletben a VMTSZ elnökének írásbeli beszámolója.

 

HATÁROZAT:

 

1/2019.(I.19) határozat a 2018. évi beszámoló elfogadásáról

A szakmai beszámolót a jelenlévők előzetes tanulmányozás és a küldöttgyűlésen történő megismerés alapján elfogadták 13 igen, 0 nem 0 tartózkodás mellett.

 

 1. A VMTSZ 2019. évi programtervezete (Ea: Mag Éva elnök)

Hozzászólás: Néhány program csak jelzés szinten van a programtervben, mert határidő után érkezett be, ezért nem lehetett már a dátumok közé illeszteni. Az országos és regionális szakmai találkozókon a képviselet eddig megoldott volt. A VMTSZ vezetősége vett részt a tanácskozásokon, illetve az országos küldöttgyűlésen képviselte a mandátummal rendelkező szervezeteket meghatalmazás alapján.

 

HATÁROZAT:

 

2/2019.(I.19) határozat a 2019. évi programtervezet elfogadásáról

A mellékelt 2019. évi programtervezetet a jelenlévők egyhangúan megszavazták 13 igen,
      0 nem., 0 tartózkodás mellett.  

 1. A VMTSZ 2019.évi költségvetési terve (Ea:Illána Erzsébet alelnök)

Hozzászólás: A 2018-ban nyert pályázati összeg kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegéről érkezett kérdés. A pályázat időszaka, 2018. április 01 – 2019. március 31. részarányosan maradt meg a pályázati összeg. A pályázat elszámolási határideje 2019. április 30. Az elhangzott számok alapján reálisan kerültek megtervezésre a bevételek és kiadások. Tartható a 2019. évi költségvetés.

 

HATÁROZAT:

 

3/2019.(I.19) határozat a 2019. évi költségvetés tervezet  elfogadásáról

Az elhangzott tájékoztatás alapján 2 104 283 Ft bevétellel és 1 300 000 Ft kiadással tervezett 2019. évi költségvetést 13 igen., 0 nem., 0 tartózkodás mellett a résztvevők               egyhangúan elfogadták.

 

 1. A 2018.évi tagszervezeti és egyéni eredmények díjazása (Ea: Karácson Sándor, Dr. Nagy Roland és Mag Éva

 

SZÜNET

 

 1. A vezető tisztségviselők megválasztása  (Levezető elnök: Stéger Ildikó)

 

Stéger Ildikó bemutatta a jelölő bizottságot. Tagjai: Zabó Beáta és Omasz Istvánné.  Elmondta a jelöltállítási folyamat nehézségeit. A tagszervezetek kevés jelöltre adtak javaslatot. Az eddigi vezető és nem vezető tisztségviselők közül Illána Erzsébet nem vállalta a jelölést. Az ő helyére – általános alelnöknek -  többen is Harkai Ferencet, aki a veszprémi Bakony Természetbarát Egyesület tagja -  javasolták. Harkai Ferenc a jelölő listára való felkérést elfogadta, és megválasztása esetén a megbízatást vállalja. Mag Éva Gizella – hosszas megfontolás alapján – vállalja továbbra is az VMTSZ elnök szerepét, míg Karácson Sándor vállalta tovább a szakmai alelnökséget.

 

A nem vezető tisztségviselők közül Jákói Bernadett – PR és sajtófelelős – továbbra is vállalja a tisztséget. Az általános elnökhelyettes munkájának segítésére sikerült jelöltet találni Ujhelyi Gábor személyében. A Felügyelő Bizottsági tagok mind a hárman vállalták továbbra is a munkát.

 

Ennek megfelelően a jelölőlistára elnöknek Mag Éva Gizella, szakmai alelnöknek Karácson Sándor, általános alelnöknek Harkai Ferenc, nem vezető tisztségviselőknek Jákói Bernadett és Ujhelyi Gábor, FB elnöknek Dürgő Ágnes Sarolta, tagoknak Hartig Judit és Komlósiné Bogár Éva került.

 

A jelölő listára a küldöttgyűlésen új név került fel, Kovács Viktor, az Édesvíz Természetjáró Egyesület vezetője személyében. Ő a Megyei Katasztrófavédelemmel tart kapcsolat és készít számukra anyagot a Bakony – Vigyázunk rád! tájékoztató füzethez. A jelölő listára a küldöttgyűlésen is kerülhet fel személy, amennyiben vállalja, megválasztása esetén a tisztséget betölti.

 

A jelölő bizottság tagjai vállalták a szavazó bizottsági feladatokat is. Stéger Ildikó ezek után ismertette a szavazás menetét. Az alapszabálynak megfelelően titkos szavazásra került sor. Érvényes a szavazat akkor, ha a szavazó lapra új név nem kerül, és egyszerű áthúzással jelölik, akire nem szavaznak.

 

13 mandátummal rendelkező tagszervezet volt jelen a 16-ból és így 13 szavazó lap került kiadásra, mind a vezető tisztségviselők, az FB tagok és a nem vezető tisztségviselők esetében. A szavazás külön helyiségben, a szavazó lapok lezárt dobozba történő behelyezésével történt.

 

A szavazás után a szavazó bizottság megszámolta a visszaérkezett szavazólapokat. Megállapította, hogy mind a 3 x 13 szavazó lap visszaérkezett és a szavazólapok érvényesek voltak.

 

Az összeszámolás után az elnök személyére 13 igen, a szakmai elnökhelyettes személyére 13 igen, az általános elnökhelyettes személyére 13 igen, a FB elnök személyére 13 igen, a 2 FB tag személyére 13 igen, a nem vezető tisztségviselők személye közül Jákói Bernadett 12 igen, 1 nem., Ujhelyi Gábor 13 igen és Kovács Viktorra  13 igen szavazat érkezett.

 

Fentiek alapján a választás eredményes és érvényes volt. A vezető tisztségviselők között Harkai Ferenc alelnök új tagként került be és Karácson Sándornak a címe változott. Ezt az Alapszabályban rögzíteni kell és el kell küldeni a bíróságnak.

 

HATÁROZAT:

 

4/2019.(I.19) határozat az új tisztségviselők megválasztásáról

 

A küldöttgyűlés döntése alapján a tisztségviselőket a 2019.január 19 - 2023. január 19-ig tartó időszakra választották meg.

 

A VMTSZ elnöki tisztségre Mag Éva Gizella 13 igen szavazattal 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal került megválasztásra. 

Szakmai alelnöki tisztségre Karácson Sándor 13 igen szavazattal 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal került megválasztásra.

Általános alelnöki feladatra Harkai Ferenc 13 igen szavazattal 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal került megválasztásra.

 

A Felügyelő Bizottság elnöki tisztségre Dörgő Ágnes Sarolta 13 igen szavazattal 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal került megválasztásra.

 

A Felügyelő Bizottsági tagoknak Hartig Judit és Komlósiné Bogár Éva 13-13 igen szavazattal 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal került megválasztásra.

 

Nem vezető tisztségviselőknek Ujhelyi Gábor 13 igen szavazattal 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal került megválasztásra, Jákói Bernadett 12 igen szavazattal 0 tartózkodás, 1 nem szavazattal került megválasztásra. Kovács Viktor 13 igen szavazattal 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal került megválasztásra.

 ................................0.................................

 

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ)

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19

Web-lap:www.vmtsz.hupont..hu; 

E-mail:vmtsz@citromail.hu  Bankszámlaszám:11748007-20138949

 

Jegyzőkönyv

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

Küldöttgyűlése

Az ülés időpontja: 2018. 01. 20.

Helyszín: Veszprém, Wartha Vince u.3. Tanácsterem

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: A küldöttgyűlést a 11 tagszervezet egy-egy érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező választott küldöttje, valamint az elnökség három tagja .

 11 megyei tagszervezet :

1. Ajkai Kórház Se                                           Schofhauser Antal megbízott

2. Bauxitkutató TSE  Balatonalmádi         Dankó Friderika elnök

3. Bakony TE Veszprém                               Balázs Ferenc elnök

4. Balatonfüredi TE                                        Dóra Imre megbízott

5. Bánki Donát TE Ajka                                  Bachstadt János megbízott

6. Egészség és Egység TE Veszprém       Váradi Kálmánné megbízott

7. Édesvíz TE Veszprém                               Kovács Viktor megbízott elnök

8. Építők  TSE  Veszprém                             Dr.Nagy Roland elnök

9. Tapolca Városi SE TBSZ                            Für Ágnes megbízott szakosztvez

10. FutaPét TSE Pétfürdő                            Szpisják András megbízott

11. Hatesz Herend                                         Bácskai Péter elnök

VMTSZ elnökség: Mag Éva elnök, Illána Erzsébet általános alelnök, Karácson Sándor szakmai alelnök

A küldöttgyűlés határozatképes. A küldöttgyűlésről fotó, hanganyag és a kitüntetettekről előzetes hozzájárulással sajtóanyag (Veszprém Megyei Napló) készült. (Sajtóanyag mellékelve)

Levezető elnök neve:Karácson Sándor- egyhangúan elfogadva

Jegyzőkönyvvezető neve:Jákói Bernadett-egyhangúan elfogadva

Jegyzőkönyv hitelesítők neve:

Szalayné Zsirai Éva (Bakony TE)                                                                     Kovács Viktor (Édesvíz TE)

egyhangúan elfogadva.

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok: A megjelentek a fenti napirendi pontokat  egyhangúan elfogadták.

 1. 1.                  A VMTSZ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló  (Mag Éva elnök)

-fogadóórák keddenként

-Közösségi együttműködés civil szervezetekkel

-A VMTSZ feladatának, tevékenységének ismertetése, tájékoztatás

Az elmúlt év eseményeinek bemutatása:

-találkozók

-2 teljesítménytúra

-Helytörténeti és turistatörténeti rendezvény: 45 éve nincs Veszprém-Alsóörs vasútvonal c. rendezvény

-Természetjárók Napja –Dobogókő

-Résztvétel a Rockenbauer emléknapon Zengővárkonyban

-Ajka-Veszprém Találkozó Túravezető képzés –tömbösített formában.

-Jelzésfestő technikai tanfolyamon részt vétel(megyei szintű koordinálása) –Területi túrafestések és útvonalmódosítások( Tapolca környéki Kék Túra útvonal módósítások)

-Tagszervezetek nyilvántartása: 2000 Ft/év tagszervezeti tagdíj

 

 1. 2.                   Az egyéni túrázói teljesítmények értékelése

                       Minősítések átadása (Mag Éva, Karácson Sándor) Minősítésekben részt vett tagszervezetek bemutatása: (Bánki TE, Bakony TE, Balatonfüred TE, Tapolca,  Fut a Pét )

•             A természetjáró tagszervezetek 2017. évi munkájának értékelése

 • A z elnöki beszámoló elfogadása: egyhangúan

•             Elismerések, kitüntetések átadása (lista mellékelve)

SZÜNET

 1. A VMTSZ 2018. évi tevékenységének ismertetése. (Mag Éva)  Egyhangúan elfogadva

-programok tervezete, ötletek, javaslatok

-Teljesítménytúra szervezésekhez szükséges adminisztrációkról elnöki tájékoztatás

-Elhunyt Természetjárók Emlékjele felállítás kezdeményezés Veszprém Város Önkormányzatával.(tervezett helyszín: Sédvölgye, Kolostorok és Kertek Területén)

- Túravezetők képzése

-Minősítésre, kitüntetésre felterjesztett túravezetők, túratársak.

 

 1. A VMTSZ 2018. évi költségvetés ismertetése. (Illána Erzsébet)  

Nyitó pénzkészlet a bankszámlán: 432 179 Ft

BEVÉTELEK:

 • Tagdíjak:                                              30 000 Ft
 • Útfestés lebonyolítás:                  400 000 Ft
 • Részvételi díjak:                               150 000 Ft
 • Nyomtatvány, túrafüzet:               50 000 Ft
 • Jelvény, túramozgalom:                  30 000 Ft
 • MTSZ támogatás:                              250 000 Ft

Bevételek összesen:                     1 342 179 Ft

KIADÁSOK:

 • Festék, ecset, hígító:                                      50 000 Ft
 • Jelvény vásárlás:                                              30 000 Ft
 • Túrafüzetek, térképvásárlás:                       85 000 Ft
 • Továbbképzések                                               60 000 Ft
 • Könyvelési díj                                                  120 000 Ft
 • Iroda bérleti díj:                                                60 000 Ft
 • Nyomtatvány, irodaszer:                              40  000 Ft
 • Postaköltség:                                                     20 000 Ft
 • Bankköltség:                                                      20 000 Ft
 • Oklevél, serleg:                                                 50 000 Ft
 • Orsz. rendezv. költségei:                            150 000 Ft
 • Szervezeti tagdíjak:                                         10 000 FT

Kiadások összesen:                                       647 179 Ft

 

Egyhangúan elfogadva

5.            Vegyes ügyek (tagsági díj, bizottságok, egyéb )

Gazdasági beszámoló (Illána Erzsébet) A Gazdasági beszámoló a közhasznúsági mellékletekkel együtt ismertetése és az Ellenőrző Bizottság beszámolója és elfogadása a következő küldöttgyűlésen (előre láthatólag 2018. május 22. kedd 16.30 Veszprém Wartha Vince u. 3. I.em tanácsterem) lesz!

Kelt:Veszprém, 2018, január 20.

 

........................................0...........................................

 

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG (VMTSZ)

8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. Adószám: 18923126-1-19

Web-lap:www.vmtsz.hupont..hu; 

E-mail:vmtsz@citromail.hu  Bankszámlaszám:11748007-20138949

 

Jegyzőkönyv

Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

Küldöttgyűlése

Az ülés időpontja: 2018. 05. 22.

Helyszín: Veszprém, Wartha Vince u.3. Tanácsterem

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:9 tagszervezet egy-egy érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkező választott küldöttje, valamint az elnökség három tagja. (A VMTSZ-nek 15 tagszervezete van 2018-ban.)

 9 megyei tagszervezet :

1. Ajkai Kórház Se                                           Schofhauser Antal megbízott

2. Bakony TE Veszprém                                               Balázs Ferenc elnök

3. Balatonfüredi TE                                        Dóra Imre megbízott

4. Bánki Donát TE Ajka                                  Bachstadt János megbízott

5. Fűzfői AK SE Term Szakoszt                   Lipták Pál megbízott

6. Egészség és Egység TE Veszprém       Stéger Ildikó elnök

7. Édesvíz TE Veszprém                                             Kovács Viktor elnök

8. Hatesz Herend                                            Bácskai Péter elnök

9. Balaton Turista és Szabadidő Egy.       Csiba Ágoston elnök

 

VMTSZ elnökség: Mag Éva elnök, Illána Erzsébet általános alelnök, Karácson Sándor szakmai alelnök

A küldöttgyűlés határozatképes. A küldöttgyűlésről fotó készült.

Levezető elnök neve: Karácson Sándor- egyhangúan elfogadva

Jegyzőkönyvvezető neve: Szalayné Zsirai Éva-egyhangúan elfogadva

Jegyzőkönyv hitelesítők neve:

Stéger Ildikó (EGETE) és Kovács Viktor (Édesvíz TE) egyhangúan elfogadva.

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy a küldöttgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

 1. A VMTSZ 2017. évi gazdasági tevékenységének ismertetése
 2. A VMTSZ közhasznúsági beszámolója
 3. Az Felügyelő Bizottság beszámolója
 4. A 2019-es vezetőség választó küldöttgyűlés jelölőbizottsági tagjainak felkérése
 5. Vegyes ügyek

A napirendi pontokhoz kiegészítés nem érkezett. A megjelentek a meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.

1. A VMTSZ 2017. évi gazdasági tevékenységéről szóló beszámoló

(ea. Illána Erzsébet általános alelnök)

1.1Az alelnök ismertette a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójában szereplő adatokat.  (mérleg, eredmény kimutatás) A résztvevők  a főkönyvi kivonat és a kartonok alapján követték az egyes sorokat. Stéger Ildikó hozzászólásában a szöveges részek fontosságát emelte ki.

2. VMTSZ szöveges kiegészítés a gazdasági beszámolóhoz - Közhasznúsági melléklet

(ea. Mag Éva elnök)

Az ismertetés a civil állapot ismertetésével kezdődött. Részletes beszámoló készült a 2017-ben lebonyolított programokról. Ehhez kapcsolódott a bevételek és kiadások szöveges ismertetése.

 • Stéger Ildikó az értékcsökkenésre kérdezett rá, amely az irodai eszközöket és a KÉK Túra pályázaton beszerzett kerékpáros elsősegély csomagokat valamint az útfestéshez szükséges védőfelszereléseket tartalmazza.
 • Bácskai Péter a meglehetősen magas postai költségekre kérdezett rá. Erre a magyarázat az, hogy a túramozgalmak teljesítői levélben kapják meg a kitűzőket valamint elég sok hivatalos levélváltás van az MTSZ-szel és a tagszervezetekkel.

3. VMTSZ Felügyelő Bizottság beszámolója (Hartig Judit)

Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok

-          pontosan,

-          időrendi sorban,

-          hiánytalanul lefűzöttek.

Banki számlák is precízen lefűzve.

A főkönyvi kivonatba is betekintést kaptam.

Hiányosságot nem észleltem. A beszámolót elfogadásra ajánlom.

Ehhez a részhez hozzászólás nem volt.

-A levezető elnök- Karácson Sándor – szavazásra tette fel a kérdést, hogy a küldöttgyűlés a gazdasági beszámolót a közhasznúsági melléklettel elfogadja-e. A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta

- A levezető elnök- Karácson Sándor – szavazásra tette fel a kérdést, hogy a küldöttgyűlés az Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja-e. A küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta

4. A 2019-es vezetőség választó küldöttgyűlés jelölőbizottsági tagjainak felkérése

(ea. Karácson Sándor szakmai alelnök)

A levezető elnök ismertette az alapszabály azon részét, hogy az elnökségnek, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízása 2019.01.25-én lejár. Az alapszabály értelmében 3 tagú jelölő bizottságot kell felkérni. Fontos lenne, hogy a legtöbb tagegyesületet adó területről legyenek tagok.

A felkért személyek:

Szalayné Zsirai Éva (Bakony Te Veszprém), Stéger Ildikó (EGETE Veszprém) és Bachstadt János (Bánki Donát TE Ajka)

Szalayné Zsirai Éva és Stéger Ildikó a megbízást elvállalta, Bachstadt János visszautasította.

A harmadik jelölő bizottsági tagsági feladatot Vrazsovics Gáborné (Édesvíz Te) vállalta.

A küldöttgyűlés a bizottság tagjainak megbízását egyhangúan elfogadta.

5.Vegyes ügyek:

5.1. A Balaton Turista és Szabadidő Egyesület, mint új tagszervezet bemutatkozása

(Ea. Csiba Ágoston elnök, az MTSZ elnökségének tagja)

A korábbi Börzsöny Természetjáró és Hegymászó Egyesület kettévált. Mivel a Balaton-felvidéken tevékenykednek, (Tihany, Badacsony és Balatonfüred térsége) ezért belépnek tagszervezetként a VMTSZ-be. Profiljukba a teljesítménytúrák szervezése és turistautak felújítása (útfestés) tartozik.

5.2. A 2019-ek évi középfokú, Bronz jelvényes gyalogos és kerékpáros túravezetői tanfolyam előkészületei, szervezése

(Ea.Bánhidi Árpád Bakony Te, Bronz jelvényes túravezető)

Ebben az évben elvégezte a táborozás vezető képzést is és vizsgát is tett. Csoportvezető lesz egy tanár társával együtt a veszprémi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Általános Iskola nyári táborában.

Az elnökséggel történt többszöri egyeztetés alapján megkapta az előzetes anyagokat. A képzést tömbösített formában tervezi. (4 hét vége) Össze állította az oktatói gárdát és megtervezte a hét végi időpontokat. Nehezíti a szervezést, hogy a megyében 3 fő mindösszesen képzett vizsgaszervező van. Az MTSZ hosszú évek óta nem képez utánpótlást, pedig túravezető jelöltek lennének. Az MTSZ Oktatási Bizottsága felmentést adhatna, de nem működik. A VMTSZ Bánhidi Árpád személyét jelölte az országos szervezetbe. A decemberi bejelentés óta nem vette fel vele a kapcsolatot senki. Karácson Sándor a tanfolyam felügyeletét vállalta, Mag Éva pedig a vizsga szervezés irányítását. Káldi Géza sporttársunkat fogják felkérni a vizsga elnökének.

5.3. MTSZ választmányi ülés

(Ea. Karácson Sándor)

Az MTSZ választmányi ülése 2018. 05.26-án lesz Budapesten, amelyen Mag Éva a VMTSZ-t, az Ajkai Kórház SE-t és a Tapolcai VSE Természetbarát szakosztályát képviseli. Karácson Sándor pedig a Bakony TE-t és a Balatonfüredi Te-t képviseli. Várjuk azon tagszervezetek megbízását, akik személyesen nem tudnak részt venni. A délutáni programban szó lesz a ránk eső feladatokról is.

5.4. A VMTSZ utóbbi időben elvégzett feladatai:

(Ea. Mag Éva elnök)

Képviselet civil szervezetekben:

-Veszprém Megyei Sportszövetség- ernyőszervezet, amelynek Felügyelő Bizottságának tagjai Stéger Ildikó (EGETE) és Mag Éva (VMTSZ) A gazdasági beszámoló áttekintése és a közhasznú mellékletek átnézése megtörtént.

-Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség- a 11 számú vasút vonal támogatására alakult civil szervezet, amelynek tagjai a helyi önkormányzatok, civil szervezetek és magánszemélyek.

Mag Éva a szöveges beszámoló kiegészítését mondta el. A Téli és Őszi Mozdulj a sínekért túrák sikeresek voltak. A nevezési díjból 10 ill 15 km-es vonatjegyet vásároltunk minden résztvevőnek.

A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnöke ismertette a terveiket. Az egykori Porva-cseszneki vasútállomás bérletét megszerezték és júniusban kinyit a vasúttörténeti kiállítás és a büfé. Különvonat indítását szervezik augusztus végén, amely Veszprémből Hajmáskéren át Papkesziig megy. Bakonyszentlászló állomás raktárában kulcsosház kialakítását tervezik.

A következő feladatok:

-Természetjáró Fesztivál lesz Verőcén 2018.09.07-09-ig. Ez felel meg a gyalogos találkozónak. Érdemes jelentkezni és szállást foglalni. Regisztrációs díjért látogathatók majd a programok.

- A Minősítési Szabályzat módosításra kerül. Az elnökség elé viszi Dr.Rasztóczi András a javaslatokat. Addig változtathatunk a túrajelentésen. A túravezető a képesítési számát írja rá ezután. A kis szint emelkedésű (kevesebb, mint 100m) túranap után csak sík vidéken történt teljesítés után adható +3 pont. A vízitúrák értékelése távolság alapján történik a jövőben. Csak Magyarországon teljesített túranapok lesznek értékelhetők. (un. szelíd vizek)

Minden tagszervezet gyűjtse össze az általa ismert és fenntartott turista emlékhelyeket. valamit a működő túramozgalmakat. Június 01-ig be kell küldenünk. (VMTSZ 5 db)

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 28
Heti: 42
Havi: 328
Össz.: 71 100

Látogatottság növelés
Oldal: VMTSZ-KGY:jegyzőkönyv
ÜDVÖZÖLJÜK A VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HONLAPJÁN! - © 2008 - 2019 - vmtsz.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »